top of page
kinderen lopen

UURREGELING LAGERE SCHOOL

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 •  voormiddag:  8.45 tot 12.00

 •  namiddag:  13.10 tot 15.30

woensdag

 • voormiddag: 8.45 tot 12..00

De kinderen zijn welkom vanaf 8.30.

ringelingactie bel.png

SCHOOLUREN

 

UURREGELING KLEUTERSCHOOL

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 •  voormiddag:  8.45 tot 12.00

 •  namiddag:  13.10 tot 15.25

woensdag

 • voormiddag: 8.45 tot 11.55

De kinderen zijn welkom vanaf 8.30.

Wanneer uw kind door omstandigheden toch later zal arriveren, vragen we om onze school te verwittigen voor aanvang van de lessen.

 

OPVANG

Door de school  (€1 per begonnen halfuur)

 • Voorschoolse opvang:  8.00 tot 08.30
  Deze opvang wordt verzorgd door Juf Ann.

 • Naschoolse opvang: 15.30 tot 16.45 (op woensdag van 12.00 tot 13.00)
  Deze opvang wordt verzorgd door Lucia en juf An.

 • Vanuit Kikoen vzw
  Openingsuren: 6.30-18.30 
  Vooraf inschrijven bij Kikoen.  
   014/81 74 51 


Meer info vindt u op hun 

AFWEZIGHEID

Gelieve de school te verwittigen voor aanvang van de lessen

indien uw kind één of meerdere dagen afwezig zal zijn.

Voor leerplichtige leerlingen dienen de afwezigheden gewettigd te worden:

 • Indien uw kind maximum 3 opeenvolgende schooldagen afwezig is, volstaat een afwezigheidsbriefje ingevuld door de ouders. (maximum 4 keer per schooljaar)

 • Indien uw kind langer dan 3 opeenvolgende schooldagen afwezig is, dient u een doktersbriefje te voorzien.

 • De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt.

SCHOOLREGLEMENT
Wij geloven in open communicatie en transparantie.
Dit schoolreglement is ontworpen om u een duidelijk beeld te geven van de verwachtingen en waarden die we delen. We hopen dat dit document bijdraagt aan een positieve en succesvolle schoolervaring voor uw gezin.
ENGAGEMENTSVERKLARING
Onze school erkent het belang van een actieve betrokkenheid bij het onderwijsproces van onze kinderen. In overeenstemming met de katholieke waarden en normen, verklaren wij plechtig ons engagement om samen te werken met de scholengemeenschap voor het welzijn en de spirituele ontwikkeling van onze kinderen.
BELANGRIJKE DATA 
(2023-2024)
Hierbij onze schoolkalender voor specifieke data. We kijken ernaar uit om samen een succesvol schooljaar te hebben!
MELDPUNT KLOKKENLUIDERS
Werk je op onze school en weet je of vermoed je dat bepaalde regelgeving niet correct wordt nageleefd? Dan kan je dit melden door contact op te nemen met ons intern meldpunt voor klokkenluiders via: 
bottom of page