top of page
Leren is leuk

SCHOOLVISIE

"Het opgroeien van een kind naar zelfstandigheid is als het ontspruiten van een zaadje tot een krachtige boom. Elke leerervaring vormt een tak, elke uitdaging een wortel, en elke verworven vaardigheid een blad dat het kind de schaduw van zelfstandigheid schenkt."

Bij Vrije Basisschool Balen Centrum geloven we in de kracht van onderwijs om de wereld met open ogen tegemoet te gaan.
Onze schoolvisie is geworteld in het streven naar het creëren van een inspirerende leeromgeving waarin elke leerling schittert als een unieke ster.

 

Onze Kernwaarden:

 1. Ontdekken: We moedigen nieuwsgierigheid aan en inspireren onze leerlingen om de wereld om hen heen te ontdekken. Wij geloven dat leren een avontuur is dat begint met vragen stellen en blijvende nieuwsgierigheid.

 2. Samen groeien: In onze school zien we elke leerling als een individu met unieke gaven en talenten. We staan open om ons basisonderwijs aan te passen aan individuele noden, interesses en bekwaamheden van leerlingen. Door samen te groeien, zowel cultuurgebonden, als persoonlijk, bouwen we aan een gemeenschap waarin iedereen wordt gewaardeerd en ondersteund.

 3. Respectvol Samenzijn: Respect en begrip vormen de basis van ons onderwijs. We leren onze leerlingen niet alleen academische vaardigheden, maar ook het belang van respectvol omgaan met anderen, ongeacht achtergrond, mening of capaciteiten.

 4. Stralen van Binnenuit: Onze focus ligt niet alleen op het verwerven van kennis, maar ook op het ontwikkelen van karakter en emotionele intelligentie. We willen dat onze leerlingen stralen van binnenuit, zelfverzekerd en empathisch.

 5. We gaan voor een open en eerlijke communicatie met kinderen en ouders: 
  Door open en eerlijk te communiceren, bouwt de school een positieve relatie op met ouders en creëert ze een ondersteunende omgeving voor de leerlingen. Het is een belangrijke stap naar een succesvol partnerschap tussen school, ouders en kinderen.

 • Transparante informatievoorziening zorgt ervoor dat ouders goed geïnformeerd zijn en betrokken kunnen zijn bij de educatieve reis van hun kinderen. Het opbouwen van een cultuur van openheid bevordert vertrouwen en positieve samenwerking tussen ouders en de school.

 • De leerlingenraad heeft een aanzienlijke invloed op de schoolcultuur en draagt bij aan de ontwikkeling van geëngageerde, verantwoordelijke en goed-geïnformeerde burgers. Het is een groep waar leerlingen niet alleen hun stem kunnen laten horen, maar ook actief kunnen bijdragen aan de verbetering van het schoolleven.
   

Onze Visie:

Bij Basisschool Centrum streven we ernaar om een levendige, inclusieve en stimulerende omgeving te creëren waarin leerlingen worden voorbereid op een leven lang leren.
We geloven dat elk kind het potentieel heeft om te schitteren en bij te dragen aan een betere wereld. Door samen te werken met ouders, leerlingen en de bredere gemeenschap, bouwen we aan een school waarin sterren stralen en dromen werkelijkheid worden.

bottom of page